Klubnyheder

Generalforsamling tirsdag den 11 okt. 2016

10. september 2016, 11.29

Til alle medlemmer,
tirsdag den 11/10-2016, kl. 18:00 er der generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus, men inden vil Jesper der er tidligere Sirius patruljemand afholde et foredrag om Slædepatruljen Sirius

Vil du høre om de 26 måneder ved Slædepatruljen Sirius, en arbejdsplads i verdens største nationalpark, hvor man 6 måneder om året er overladt til sig selv, sin makker og de 13 hunde i spandet?
Jesper vil fortælle om sin tid ved Sirius, de 8 måneders forskole og og livet hos en af de mest isolerede arbejdspladser i verden.

Generalforsamlingens dagsorden er:


1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år


3) Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år og budgetforslag for det kommende år til godkendelse


4) Behandling af indkomne forslag


5) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen pt.

Formand, Gerda Lund (ønsker genvalg)
Næstformand, Martin Rasmussen (ikke på valg)
Kasserer, Rasmus Hansen (ønsker ikke genvalg) har byttet med Mette Balle i sep. 2016. Mette var suppleant.
Aktivitetsansvarlig, Helle Wendelbo (ikke på valg)
Sponsoransvarlig, Thomas Holm, udgået sep. 2016, Rasmus Brandstrup indtrådt. Skal endeligt vælges ind.
Suppleant, Anja Gregersen (ikke på valg)
Suppleant (mangler)

6) Valg af revisor og revisorsuppleant

7) Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før
generalforsamlingens afholdelse.


Information fra bestyrelsen


18.00 til 19.00 Fællesspisning. Der vil være øl, vand, pølse og ostebord. Gratis for medlemmer. (Meld på holdsport)
For andre end medlemmer, egenbetaling 50 kr. pr. person. (mobilepay til 60106302, antal. inden 2. okt)

19.00 til 20.30 Foredrag om Sirius Slædepatruljen.


20.30 til Afvikling af Generalforsamlingen Jernløse Håndbold.

Vh
Bestyrelsen
Jernløse Håndbold